Київська Міська Федерація. Всеукраїнська Громадська Організація (Федерація Спортивного Туризму України)
- ШКОЛА ТУРИЗМУ -

Київська школа туризму

Початковий рівень підготовки кадрів

Організатор СТ

Вимоги до слухачів : ПВД – участь

Питання по білетам. Переглянути >>

Об’ява : Група інструкторів, працюючих стажерами в учбових групах школи спортивного туризму КМФСТ зібратись на установче заняття 06.02.2006р. у приміщенні т/к “Скіфи” КНЕУ за адресою : вул., Желябова, 4, гуртожиток №3 (перший поверх, направо від прохідної).

Список інструкторів стажерів - Пархоменко, Шумилов, Мединцев Т., Куцаев, Келин, Савчинский, Колесник, Сторожук, Семкив.

Навчальний план
1 Загальна підготовка .
1.1. Роль спортивного туризму в формуванні духовності і фізичного розвитку особистості
1.2. Історія розвитку туризму в Україні
1.3. Туризм, природа, право -
1.4. Керівні та нормативні матеріали 1
1.5. Структура центральних та регіональних туристських організацій 1
1.6. Діяльність і структура туристських секцій і клубів -
1.7. Туристські можливості рідного краю 1
1.8. Суспільно-корисна, краєзнавча і природо-охоронна діяльність. Спостере- ження в поході 1
1.9. Науково-спортивна діяльність і організація експедицій -
1.10. Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста -
1.11. Види туризму, їх особливості -
1.12. Класифікація туристських маршрутів і характеристика перешкод -
. ВСЬГО ПО РОЗДІЛУ 7
2. Організація і проведення спортивних походів .
2.1. Правила організації і проведення спортивних походів. Особливості проведення походів за кордоном 4
2.2. Організація, підготовка і проведення СП 2
2.3. Спорядження 2
2.4. Харчування 4
2.5. Топографія і орієнтування на місцевості 6
2.6. Стратегія походу -
2.7. Тактика походу 1
2.8. Техніка пересування і подолання перешкод 6
2.9. Привали і ночівлі 4
2.10. Причини травматизму і аналіз нещасних випадків -
2.11. Забезпечення безпеки подорожі. Страхування і самострахування 2
2.12. Медзабеспечення і долікарняна допомога. Лікарняний контроль і самоконтроль 2
2.13. Умови виживання в екстремальних ситуаціях -
2.14. Організація і проведення пошуково - рятувальних робіт. Транспортування потерпілого -
2.15. Огляд районів туризму і НТП 1
2.16. Керівник походу, його відповідальність і обов'язки 1
2.17. Звіт про похід -
. ВСЬГО ПО РОЗДІЛУ 35
3. Методичні основи підготовки кадрів спортивного туризму .
3.1. Нормативні документи по підготовці кадрів -
3.2. Основи педагогіки -
3.3. Організація і проведення навчальних заходів -
3.4. Організація роботи викладацького складу -
3.5. Підготовка і проведення лекцій і бесід -
3.6. Підготовка і проведення практичних занять. Методологія тренувального процесу -
3.7. Навчання в тренувальному поході -
3.8. Виховна робота в навчальних заходах -
3.9. Питання психологічної підготовки в туристській групі. Психологія малих груп -
3.10. Особливості організації роботи на турбазі, в таборі і інше -
3.11. Організація іспитів, заліків, розбір тренувань і походів -
. ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 0
4. Організація і проведення масових заходів .
4.1. Походи вихідного дня. Екскурсії 2
4.2. Правила змагань з техніки туризму, методика суддівства і проведення 2
4.3. Організація і проведення чемпіонатів, туристських зльотів тощо 4
. ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 8
5. Питання туристсько – спортивної діяльності .
5.1. Фінансування туристських заходів -
5.2. Організація платних послуг -
5.3. Складання кошторисів і калькуляцій на послуги і заходи -
5.4. Організація туристського сервісу -
. ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 0
. РАЗОМ ПО РОЗДІЛАМ 1-5 50

Заліковий навчально – тренувальний СП поза сіткою годин

Вимоги до випускників під час атестації : ЗАКІНЧИТИ ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ + СП 1У + ВИПОВНИЛОСЬ 14 РОКІВ


© 2005-2006 КМФ ВГО "ФСТУ". Всі права захищені.