Київська Міська Федерація. Всеукраїнська Громадська Організація (Федерація Спортивного Туризму України)
- ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ -
 • Загальні принципи визначення результатів

  13.1. Результат проходження дистанцій (етапу) може визначатися:
  - за часом проходження;
  - за одержаними штрафними балами (очками);
  - за сумою часу проходження дистанції та штрафного часу (перерахованого з штрафних балів).

  13.2. У разі підсумовування часу проходження дистанції та штрафного часу для перераховування штрафних балів у час застосовується співвідношення, що має залежати від тривалості проходження дистанції або заздалегідь обумовлених її етапів, і орієнтовно вартість одного штрафного балу повинна дорівнювати від 0,5 до 5 відсотків оптимального значення цієї тривалості, і округлюватися до цілих значень одиниць часу; причому на змаганнях більш високого класу застосовуються відносно менші значення вартості штрафного балу у часі. Ця величина повинна бути обов'язково вказана у Положенні про змагання для окремої дистанції або кількох дистанцій, якщо це не визначено видовим розділом Правил.

  13.3. У разі рівності результатів у двох чи більше команд (учасників) краще місце посідає та, у якої менше штрафних балів (часу), а у випадку і їх рівності перевага віддасться тому, хто стартував раніше, якщо Положення не передбачає іншого принципу.

  13.4. Результат команди (учасника) на дистанції, складеної з кількох етапів, може визначатися сумою результатів на етапах. Результати можуть визначатися по сумі кількох спроб проходження дистанції або по результату кращої спроби.

  13.5. Якщо вид змагань складається з етапів (дистанцій), що суттєво відрізняються часом проходження, то Положення та Умови можуть встановлювати визначення загального результату за сумою місць, що посіла команда (учасник) на окремих етапах, або за сумою відносних результатів до результату переможця на цих етапах (дистанціях).

  13.6. Місця команд в загальному заліку визначаються сумою місць, зайнятих ними в окремих видах змагань (дистанціях). У разі рівності цієї суми перевага віддається тій команді, яка має більше вищих місць або вищі результати на обумовлених Положенням дистанціях. Команди, які не мають заліку на кількох дистанціях (етапах, спецзавданнях), в загальному заліку займають місця після команд, які мають більш повний залік.

  13.7. Більш детально розподіл місць обумовлюється в Положеннях, Умовах по видах змагань.
  Організації, що проводять змагання, можуть застосовувати інши способи визначення результатів і підведення заліку, обумовивші це в Положенні, але вони не повинні суперечити даним Правилам.

  13.8. Змагання вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь не менше 6 учасників (команд) і Положенням не передбачена інша кількість.

  13.9. Підсумкові результати змагань з висновками та пропозиціями, направленими на вдосконалення змагань, а також Положення та Правил, готується головним секретарем у звіті головного судді по формі (додаток 1.14.6).

  << Повернутися назад

  © 2005-2006 КМФ ВГО "ФСТУ". Всі права захищені.