Київська Міська Федерація. Всеукраїнська Громадська Організація (Федерація Спортивного Туризму України)
- ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ -
 • Суддівська колегія

  9.21. Суддя з нагородження готує за вказівкою головного секретаря все необхідне для нагородження переможців та призерів змагань (дипломи, грамоти, медалі, призи і т. і.), оформлює звітну документацію на видачу матеріальних нагород.

  9.22. Суддя з інформації готує інформаційні матеріали (таблиці, щити, схеми дистанцій, тощо), під час змагань надає оперативну інформацію про учасників та хід змагань, передає оголошення ГСК, організовує роботу представників преси, радіо, телебачення.

  9.23. Начальник дистанції відповідає за підготовку дистанції та її справність під час проведення змагань. Начальник дистанції підпорядковується головному судді або його заступнику по виду.
  У розпорядження начальника дистанції надається група робітників, транспорт для обладнання дистанції.

  9.24. Начальник дистанції:
  - планує, розміщує та повністю обладнує дистанцію змагань відповідно до Правил, Положення та Умов;
  - спільно із заступником головного судді по дистанції готує розклад часу проходження дистанції, пропозиції щодо контрольного часу та інтервалу між стартами;
  - складає заявку на спорядження для обладнання дистанції, отримує його у коменданта і відповідає за його цілісність під час змагань;
  - разом із заступником головного судді (по виду) готує схему дистанції;
  - до початку змагань здає по акту головному судді, або його заступнику по виду дистанцію змагань;
  - разом із заступником головного судді знайомить капітанів із дистанцією, при необхідності організовує демонстрацію проходження;
  - після закінчення змагань, або за вказівкою головного судді разом з його заступником знімає суддів з дистанції та повертає коменданту спорядження та інвентар, що був використаний для обладнання дистанції.

  9.25. Голова технічної комісії веде перевірку особисто-командного спорядження та засобів пересування учасників на відповідність вимогам техніки безпеки, Правил, Положення та Умов.

  9.26. Суддя-інспектор перед проведенням змагань проводить інспекцію, разом з начальником дистанції перевіряє правильність постановки дистанції у відповідності з класом змагань та вимогами безпеки, відповідність схеми дистанції, розклад часу проходження, після закінчення інспекції підписує акт здачі дистанції, доповідає головному судді про всі невідповідності і недоліки дистанції.
  Суддя-інспектор може пропонувати начальнику дистанції змінити її. У випадку розходжень кінцеве рішення приймає головний суддя. Інспектування дистанції змагань IV класу проводиться у два етапи. Перша (попередня) інспекція проводиться не пізніше ніж за 1 місяць перед змаганнями.
  Під час змагань суддя-інспектор слідкує за якістю суддівства. Оцінку суддівства та факти суддівських помилок він доповідає на засіданні ГСК. Суддя-інспектор не повинен робити зауважень суддям або відміняти їх рішення в процесі змагань.

  9.27. Лікар змагань відповідає за медичне забезпечення змагань. Організовує разом з начальником дистанції пункти медичної допомоги під час підготовки та проведення змагань; надає медичну допомогу тим, хто захворів чи отримав травми і дає висновок про можливість їх подальшої участі у змаганнях. Лікар змагань бере участь у роботі мандатної комісії. У розпорядженні лікаря змагань знаходиться спецтранспорт.

  9.28. Комендант змагань відповідає за організацію та підтримку порядку і охорони природи у районі проведення змагань, керує обслуговуючим персоналом та транспортом, виділеним у його розпорядження.

  9.29. Комендант змагань:
  - розміщує учасників змагань, членів суддівської колегії, медичний та обслуговуючий персонал;
  - при розміщенні у польових умовах підбирає місця для табору, стоянки транспорту, вогнищ для приготування їжі, просушки одягу та забезпечує доставку палива;
  - обладнує та оформлює місця відкриття та закриття змагань, щити інформації, місця старту та фінішу змагань;
  - видає начальнику дистанції інвентар, спорядження для обладнання дистанції і приймає його після закінчення змагань;
  - організує харчування суддів на місці проведення змагань, забезпечує табір освітленням та зв'язком;
  - обладнує за домовленістю із санепідемстанцією місця забору води для приготування їжі, тимчасові туалети, сміттєві ями;
  - після закінчення змагань приймає місця розміщення у представників команд, складає доповідну записку про стан району змагань і передає її головному судді.

  9.30. Судді, які обслуговують дистанцію, підпорядковуються заступнику головного судді з виду (дистанції). Вони поділяються на бригади, які обслуговують старт, фініш, етапи, контрольні пункти (КП) тощо. Бригаду очолює старший суддя.

  9.31. Судді на старті-фініші.
  До складу бригади входять: старший суддя, секретар, судді-хронометристи, суддя при учасниках.
  Старший суддя викликає команди на стартовий майданчик згідно із стартовим протоколом і з дозволу головного судді дає старт змагань. Суддя при учасниках перевіряє відповідність спорядження та форми учасників вимогам Правил, Положення та Умов, перевіряє та повідомляє прізвища учасників згідно зі стартовим протоколом.
  Секретар реєструє учасників та веде запис часу старту і фінішу команди, оформлює та підписує разом зі старшим суддею протоколи старту-фінішу і передає їх головному секретарю.
  Суддя-хронометрист фіксує час старту і фінішу команди по секундоміру та повідомляє його секретарю.

  9.32. Судді на етапах, КП, воротах.
  Бригада складається із старшого судді та суддів.
  Старший суддя організовує при необхідності суддівську страховку етапу, отримує у начальника дистанції необхідне спорядження та інвентар, визначає правильність проходження етапу та виконання учасниками заходів по забезпеченню безпеки, веде протокол суддівства на етапі, повертає спорядження та інвентар начальнику дистанції після закінчення змагань, негайно повідомляє про нещасні випадки на етапі заступнику головного судді по виду.
  Судді на етапах (КП, воротах) оцінюють правильність подолання етапу та виконання заходів безпеки, фіксують у протоколі випадки порушення Правил, Положення та Умов.
  Суддям забороняється давати поради та надавати допомогу учасникам змагань, окрім медичної та передбаченої Положенням або Умовами.

  << Повернутися назад

  © 2005-2006 КМФ ВГО "ФСТУ". Всі права захищені.