Київська Міська Федерація. Всеукраїнська Громадська Організація (Федерація Спортивного Туризму України)
- ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ -
 • Суддівська колегія

  9.1. Склад суддівської колегії комплектується організацією, що проводить змагання та відповідною федерацією туризму згідно з Правилами та Положенням про суддів по спорту. Склад суддівської колегії затверджується федерацією спортивного туризму.

  9.2. Чисельний та якісний склад суддівської колегії визначається в залежності від класу змагань. Рекомендований склад і рівень суддівської колегії надається у додатоку 1.14.3.<

  9.3. Роботою суддівської колегії керує головна суддівська колегія (ГСК). До її складу входять:
  - головний суддя;
  - заступники головного судді;
  - головний секретар;
  - начальники дистанцій;
  - суддя-інспектор.
  Для змагань III - IV класу склад ГСК затверджується не пізніше, ніж за місяць до початку змагань.

  9.4. На змаганнях з кількох видів туризму та видах дитячо-юнацького туризму, що проводяться у програмі зльоту, створюються ГСК та суддівські колегії по цих видах, підпорядковані ГСК зльоту.

  9.5. До суддівства допускаються судді з даного виду туризму з відповідною суддівською кваліфікацією (додаток 1.14.3).

  9.6. Перед початком змагань рекомендується проводити і-3-денний суддівський установчий семінар під керівництвом головного судді чи його заступника. Після закінчення семінару та змагань суддям видаються про це довідки (додаток 1.14.4).

  9.7. Судді зобов'язані:
  - твердо знати і виконувати Правила, Положення та Умови;
  - бути принциповими та об'єктивними, оцінюючи виступи учасників;
  - слідкувати за виконанням учасниками Правил, Положення, Умов та норм поведінки;
  - бути дисциплінованими, не залишати місця проведення змагань без дозволу старшого судді бригади, до якої він входить, головного судді, або його заступника на дистанції;
  - фіксувати у протоколі порушення, що допущені учасниками;
  - зупиняти учасника (команду) при виникненні небезпеки, яка може привести до нещасного випадку, вимагати виправлення помилок, що можуть вплинути на безпеку;
  - носити встановлену форму одягу та відповідні до обов'язків розпізнавальні знаки.

  9.8. Судді не мають права:
  - бути учасниками, тренерами, представниками команд на змаганнях, які вони обслуговують;
  - надавати допомогу учасникам на дистанції, за виключенням медичної, допомоги по забезпеченню безпеки;
  - допускати на дистанцію сторонніх осіб без дозволу головного судді.

  9.9. Головний суддя змагань очолює суддівську колегію та керує проведенням змагань. Він відповідає за організацію та чітке проведення змагань у відповідності з Правилами, Положенням та Умовами. Головний суддя вирішує всі питання, що виникають під час змагань, в тому числі такі, що не передбачені Правилами, Положенням або Умовами.
  Розпорядження головного судці обов'язкові для суддів, обслуговуючого персоналу, учасників, представників, тренерів та капітанів команд.

  9.10. Головний суддя зобов'язаний:
  - перед початком змагань провести установчий семінар або інструктаж суддів;
  - розподілити суддів по бригадах, враховуючи їх досвід та затвердити склад технічної комісії;
  - до початку змагань перевірити та прийняти по акту дистанції у відповідності до вимог Правил, Положення та Умов;
  - перед початком змагань провести нараду з представниками команд, на якій проінформувати їх про склад ГСК, дистанції змагань, Умови та порядок проведення змагань;
  - перевірити наявність рятувальних засобів, забезпеченість медичним обслуговуванням та засобами зв'язку;
  - призначити контрольний час, інтервал між стартами та час початку змагань;
  - затвердити акт здачі дистанції;
  - затвердити акти технічної комісії;
  - згідно з Правилами прийняти рішення по поданим протестам;
  - провести засідання суддівської колегії перед початком змагань та після їх закінчення, а також у процесі проведення змагань, якщо виникне така необхідність;
  - проводити засідання ГСК;
  - організувати пошук учасників, які не прибули на фініш після закінчення контрольного часу;
  - після закінчення змагань видати суддям довідки про суддівство (додаток 1.14.4);
  - у двотижневий термін після закінчення змагань подати звіт (додаток 1.14.6) та протоколи в організацію, що проводила змагання.

  << Повернутися назад

  © 2005-2006 КМФ ВГО "ФСТУ". Всі права захищені.