Київська Міська Федерація. Всеукраїнська Громадська Організація (Федерація Спортивного Туризму України)
- ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ -
 • Забезпечення безпеки

  11.1. При проведенні змагань повинні бути передбачені заходи по забезпеченню безпеки учасників, суддів та глядачів.

  11.2. Заходи по безпеці при проведенні змагань передбачають і виконують заступник головного судді з безпеки і контрольно-рятувальна служба (КРС). У разі відсутності КРС організація безпеки покладається на ГСК.

  11.3. При виникненні небезпеки змагання повинні бути відкладені, а якщо вже почалися - зупинені. При цьому деякі види змагань можуть бути виключені з програми.

  11.4. До заходів по забезпеченню безпеки належать:
  - надійна профілактика захворювань до і під час змагань, належна організація житла в польових умовах, раціональне харчування, наявність необхідних медикаментів і лікаря;
  - постійний порядок і дисципліна під час проведення змагань;
  - обґрунтований вибір місця (району) змагань; розробка дистанцій;
  - організація надійного зв'язку на дистанції (етапах) із службами безпеки;
  - організація протипожежних заходів;
  - відповідність підготовки (досвіду) учасників і класу дистанцій;
  - наявність страхувального, рятувального та ремонтного спорядження;
  - навмисне завищена (занижена) швидкість руху на окремих ділянках дистанції, задана графіками руху, або вказана в Умовах;
  - наявність транспортних засобів тощо.

  11.5. Складаються і затверджуються акти здачі і прийому усіх дистанцій (додаток 1.14.5), у яких детально описуються заходи по організації безпеки.

  11.6. Місця старту, фінішу повинні бути огороджені від сторонніх.

  11.7. Відповідальність за якість суддівських засобів пересування та спорядження несуть організатори, що проводять змагання, та заступник головного судді по безпеці.

  11.8. Спорядження команди, від якого залежить безпека, допускається до участі у змаганнях після перевірки суддівською колегією.

  << Повернутися назад  © 2005-2006 КМФ ВГО "ФСТУ". Всі права захищені.